תנאי שימוש

תנאים והגבלות

איסט ליין ואתר האינטרנט שלה, פועלים כסוכנות המקשרת בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים ובכללם חברות תעופה, בתי מלון, מסעדות,   מסיעים למיניהם ושירותי קרקע אחרים, והשירותים המוצעים באתר, מוצעים על ידם ועל אחריותם הבלעדית. לאיסט ליין (להלן הסוכנות) לא תהיה כל אחריות לנזקים הנובעים מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או   לקוי, של שירות כלשהו המוצע  באתר  .כמו כן לא  תהיה לה אחריות לנזקים אישיים שייגרמו לנוסע לרבות מחלות מכל סוג שהוא, פגיעות, פציעות או כל סוג אחר של נזק גופני. החברה איננה אחראי גם לכל נזק שייגרם למטען. לסוכנות לא תהיה אחריות עקב גורמים שאינם תלויים בספק לרבות מזג אוויר, שביתות, מגיפות, שריפות מהומות פוליטיות וכד.

תשלום הנוסע על הזמנת השירותים המוצעים באתר מחברת איסט ליין דינה כדין אישור והסכמה  לאמור בסעיף 1 לעיל.

אזהרה–השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים אלה רק לבני 18 ומעלה היה והתברר כי המזמין הינו קטין וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה רשאית החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך

חשוב לדעת כי פניה שנשלחה על ידי הלקוח אינה מאושרת ואינה מחוייבת  סופית עד שנציג של  איסט ליין אינו חוזר ללקוח ומאשר טלפונית ובהודעה בכתב את ההזמנה .במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך , על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה

תשלומים וביטולים

 1. המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום העסקים שקדם למועד התשלום. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום ואו דמי הביטול.  במקרה של ביטול מצד המארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום .תשלומים: יש להשלים את התשלום עבור ההזמנה לא יאוחר מיום הכרטוס/ הזמנת השובר הכרטיס או החבילה. שהנוסע שילם. התשלום יתבצע בשקלים או בדולרים.

  ביטול הזמנת בתי מלון בקופנגן בזמן תקופת פול מון  (5 לילות תקופת פול מון) דמי ביטול 100 אחוז איסט ליין משקיעה מאמצים מרובים להעמיד לרשות המשתמשים בשירותיה מוצרים במחירים המשתלמים ביותר.
  מחירי האתר נתונים לשינוי על פי המועדים של הספקים השונים. שינוי או ביטול כרוכים בתשלום כמפורט לעיל.
  לאיסט ליין שמורה הזכות לשנות על פי החלטתה הבלעדית את המחירים המפורסמים , אלא אם כן שולמו במלואם מראש והלקוח אוחז במסמכי המוצר.

  המחירים הנקובים במט"ח   יחויבו על פי שער העברות והמחאות גבוה ביום העסקים שקדם למועד התשלום.
  לתשלומים בכרטיסי אשראי תתווסף עמלה בהתאם למספר התשלומים ותנאי חברת ניקוי האשראי, החזרים כספיים עבור תשלום שהתקבל במטבע זר יבוצעו על פי  מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום ואו דמי הביטול.
  על כל מוצר חלה חובת דמי ביטול גם אם לא צוינו במפורש.
  על ביטול הזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה.ביטול ההזמנה יכנס לתוקף עם קבלת הודעה בכתב במשרדנו ואישורה  על ידינו(המותנה בתשלום דמי הביטול).

 2.  מרגע ההזמנה כרוך ביטול העסקה בדמי ביטול בשיעורים המקובלים כמפורט על ידי הספק ובתוספת דמי טיפול לאיסט ליין, שיחולו על כל ההזמנות כולל אלה שהדבר לא צוין בהן במפורש באתר.
  כרטיס רכבת כרטיסי הופעות בתי מלון בקופנגן בתקופת פול מון (5 לילות תקופת פול מון )וטיסות פנים-דמי ביטול מלאים מרגע התשלום
  למעט אם ציון אחרת.
  חבילות או משחקי ספורט – דמי ביטול מלאים מרגע קבלת אישור על ההזמנה מהספק.

 3. מרגע ההזמנה לא יתקבלו שינויים אלה בהסכמה בכתב ומראש של הספק .לא תתקבלנה טענות כלשהם בדבר שינויים כלשהם .

 4. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהיא, אם קיימת, של ספק השירותים לשנות את תנאי הספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות הסוכנות.

תזכורות

 1. על הנוסע להצטייד בדרכון בתוקף (ל- 6 חודשים לפחות ) , אשרות, פוליסות בטוח בריאות ומטען, תרופות וחיסונים,ויזות למדינות הנדרשות.
 2. יש להקפיד על מגבלת המטען המצויינת בכרטיס הטיסה (בדרך כלל 20 ק"ג + 7 ק"ג תיק יד בטיסות זולות(lowcost) עד 15 ק"ג+ 7 ק"ג תיק יד. חברות התעופה רשאיות לגבות תשלום גבוה מאד עבור כל ק"ג עודף ואפילו לסרב לקבל אותו. 
  מומלץ לבדוק ולאשר את מועד החזרה ולהקפיד על ביצוע הנדרש בהקשר זה בחוזה עם חברת התעופה.
 3. ביטול הזמנת מלון יהיה כפוף לתנאים של הספקים השונים בתוספת דמי טיפול לאיסט ליין. כולל זכותם של איסט ליין לחלט ולקזז את דמי הביטול מתשלומים שנתקבלו על חשבון ההזמנה.אין באפשרתנו להבטיח מראש חדר הממוקם על-פי דרישות הלקוח, ולא חדרים מקושרים ו/או צמודים .במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי .אין ביכולתנו להבטיח שיכון  בבניין המרכזי. בחלק מבתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש.במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה השלישית, ו/או הרביעית הינה מיטה מתקפלת. המחירים כוללים ארוחת בוקר (אלא אם צויין אחרת)
 4. נשים בהריון :חובה להצטייד בטופס אישור לטיסה מהרופא המטפל באנגלית .נוסעת הרה עד שבוע 27 כולל, נדרשת לחתום בדלפק הצ'ק אין על טופס המשחרר את חברת התעופה מאחריות לכל נזק שעלול לנבוע לאור העובדה שהנוסעת בהריון.נוסעת הרה משבוע 28 עד 33 לא כולל, חייבת להמציא בדלפק הצ'ק אין אישור רפואי באנגלית בו כתוב שאין מניעה מן הנוסעת לטוס ואין כל חשש ללידה מוקדמת במהלך הטיסה. האישור הרפואי באנגלית חייב להיות עדכני, כך שמועד הטיסה יהיה לכל היותר שבעה ימים מיום הנפקת האישור.
  נוסעת הרה לאחר שבוע 33 להריונה, אינה מורשת לטוס ולא תתקבל לטיסה.:נוהל זה מקובל ברוב חברות התעופה , אולם יש חברות שלא מוכנות להטיס נשים בהריון לאחר שבוע 32 להריונן.והכל בכפוף למדיניות של כל חברת תעופה זו או אחרת.
 5. זמני כניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהריים, רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על-ידי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה.חלק מהשרותים המוצעים ע"י בתי המלון הינם עונתיים ולא פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית לסגור זמנית אלו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו ואין לחברתנו אחריות למצבים אלה, לרבות מיזוג אויר. איסט ליין אינם אחראים לשיפוץ ובניה בבית המלון או בסמוך לו. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור תשלומים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים כמו: סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בריכה וכד'. איסט ליין לא תקבל תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון.איסט ליין אינם אחראים לתקינות מערכותיו של המלון, שעות הפעלת מיזוג האויר וכד'.מיזוג אויר: אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.
 6. איחור: על הנוסע לבדוק מה השעה היעודה לקבלת השירות לרבות טיסות ,בתי מלון וחברות להשכרת רכב – ולא תשמע מהנוסע טענה כלשהיא בקשר לאי קבלת שירות מתאים עקב איחור כלפי החברה.
 7. שעות הטיסה והמוביל עשויים להשתנות –על הנוסע לאשרר את תאריך ושעת ההמראה הסופיים עם נציגי איסט ליין בהלוך ובחזור לפחות 72 שעות לפני מועד ההמראה.יש להגיע לשדה התעופה כשלוש שעות לפני שעת הטיסה.
 8. חברת איסט ליין איננה אחראית למסלולי הטיולים הניתנים לשינוי על ידי חברות הטיולים ולשיקול דעתן בלבד.

שיפוט

 1. כל בקשה להחזר או שיפוי או תשלום ו/או בקשה או תלונה יוגשו תוך שבועיים מיום השיבה לארץ למשרדי איסט ליין
 2. מקום השיפוט בכל הנוגע לחילוקי דעות ותביעות בין החברה לנוסע יהיו בתי המשפט של תל אביב ישראל, לפי החוק והמשפט הישראלי
 3. תשלום הנוסע על הזמנת השירותים המוצעים באתר איסט ליין דינה כדין אישור והסכמה  לאמור בתנאים והגבלות אלו.